Hygenetec hygiëne zakken

De Hygenetec opvangzakken zijn bedoeld voor het opvangen van menselijke ontlasting. De Hygenetec super absorberende gel pads absorberen per stuk in korte tijd circa 650 ml vocht. De Hygenetec super absorberende gel pads zorgen voor minder spatten, verlagen geur en verkleinen het risico op kruisbesmetting. De zakken worden na gebruik verwijderd in de hiervoor bestemde afvalbak.

Eigenschappen

De Hygenetec hygiëne zakken kunnen zonder grote investering in apparatuur snel, veilig en kordaat worden ingezet. De producten voldoen volledig aan de gestelde WIP richtlijnen rondom urinelozing en de stoelgang.

 

De Hygenetec hygiëne zakken met absorber hebben de volgende kenmerken:

  • Zeer snelle absorptie van vloeibare materie tot vaste gel waarbij geur en schadelijke organismen worden ingekapseld.
  • Gebruikte zakken kunnen in de reguliere afvalstroom worden verwerkt.
  • Eenvoudig bruikbaar in combinatie met de reeds aanwezige stoelgang producten.
  • Veilig in gebruik voor verpleegkundigen, patiënten en bewoners.
  • Minimaal risico op verspreiding van infecties.
  • Geen loopwerk naar de spoelruimtes om gebruikte materialen te verwerken. – Prima te combineren met verzorgend wassen.
  • Meest voordelige hygiëne zakken in de markt.

Preventie

Risico’s op infecties binnen de gezondheids-zorg worden een steeds groter wordend probleem. Frequent worden er uitbraken gemeld mede veroorzaakt door micro organismen die aanwezig zijn in menselijke ontlasting. Uitbraken met Clostridium Difficile en het Norovirus zijn daarvan een bekend voorbeeld. In toenemende mate hebben we daarnaast nog te maken met Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) die zich veelal verspreiden via feces en/of urine.

Infectie uitbraken kunnen vooral voor ouderen en mensen met een verzwakte weerstand risicovol zijn. Zo geeft bijvoorbeeld het Norovirus voor oudere bewoners en patiënten een verhoogt risico op uitdroging met alle gevolgen van dien. Bijkomende gevolg van een infectie uitbraak is dat de zorginstelling het risico loopt op een slechte reputatie. Niet in de minste plaats, het bestrijden van de gevolgen zijn bewerkelijk en kostbaar.