TIP : Interne aanpassingen bevestiging tilbanden nooit toestaan!

TIP : Interne aanpassingen bevestiging tilbanden nooit toestaan!

Het is fijn om als zorgverlener één hand vrij te hebben om de cliënt
te kunnen begeleiden. Om die reden zien we in de praktijk vaak dat men zelf een bevestiging van de tilband aan de tillift aanpast,
zodat deze met een hand kan worden losgemaakt, in plaats van dat beide handen gebruikt moeten worden. Helaas zijn dit vaak oplossingen die de borging tenietdoen met alle gevolgen van dien. Als de borging
van de bevestiging niet goed is, kan deze onverwacht losraken waardoor de patiënt uit de tilband glijdt.
De afgelopen jaren hebben fabrikanten juist allerlei borgsystemen ontwikkeld om de bevestiging van de tilband zo veilig mogelijk te
maken. Een door de fabrikant toegepast borgsysteem mag daarom nooit aangepast worden. Als een Stigah keurmeester dit waarneemt,
zal hij de tillift direct afkeuren en een aantekening maken op het keuringsrapport.