TIP : Loshangende snoeren

TIP : Loshangende snoeren

Loshangende snoeren blijven makkelijk haken achter de poten van een tillift en
kunnen daardoor beschadigd raken of storingen veroorzaken. Een bed is voorzien
van snoergeleiders (of u maakt er zelf met bv tieraps ) waarin u de snoeren weg kunt werken. Leidt de
snoeren in ieder geval nooit door de bedbodem heen, want dan is de kans groot
dat tijdens het verstellen van de bedbodem het snoer beschadigt met mogelijk
kortsluiting tot gevolg.