TIP : Maak een open buiseinde van een hulpmiddel altijd dicht!

TIP : Maak een open buiseinde van een hulpmiddel altijd dicht!

Om ze licht te houden zijn veel hulpmiddelen opgebouwd uit holle ronde en vierkante profielen.
De uiteinden zijn dan open maar daar wordt tijdens de productie een dop op geplaatst.
Tijdens het gebruik raakt zo’n dop nog weleens kwijt. Dat lijkt een kleinigheid maar
de praktijk leert dat zo’n opening toch niet zonder
risico is, zeker als de buisopening binnen handbereik van de cliënt is. Zo kan er een vinger
bekneld raken, het gaat immers vaak om zeer kwetsbare mensen. Als er geen reserve
dop voor handen is, dan is de beste oplossing om tijdelijk de opening met duct tape af te sluiten
totdat de nieuwe dop voor handen is.
In de diverse normen voor medische hulpmiddelen,
zoals voor hygiëne apparatuur (ISO 17966)

Stigah keurmeesters letten er tijdens de keuring dan ook
altijd op dat alle buiseinden volgens het voorschrift
met een dop afgesloten zijn. Zo niet dan zal de keurmeester het middel moeten afkeuren