WEETJE : Komt er één standaard voor de paddenstoel en clip van een tildoek?

WEETJE : Komt er één standaard voor de paddenstoel en clip van een tildoek?

Er is al veel over gezegd en geschreven: Er bestaat geen wet of richtlijn die voorschrijft dat een tilband en een tillift van dezelfde fabrikant moeten zijn en in de praktijk worden dan ook vaak verschillende merken door elkaar gebruikt.
Soms kan het ook niet anders. Bijvoorbeeld gebruikers die met hun eigen tilband naar een dagbesteding gaan waar andere tilliften in gebruik zijn.

Het gevolg van de huidige situatie is dat de bevestigingspunten aan het tiljuk niet gestandaardiseerd zijn en er dus verschillen in het systeem kunnen zitten. Er wordt zelfs van de gebruiker verwacht dat deze zelf altijd controleert of de tilband en tillift op elkaar aansluiten.
Wat ons betreft is dit een risicovolle situatie, waar de verantwoordelijkheid te veel bij de gebruiker ligt.

Om fouten en dus ongelukken te voorkomen, zou het goed zijn als alle bevestigingspunten hetzelfde zouden zijn.
Gelukkig is op dit moment een werkgroep op wereldwijd niveau actief om de norm voor tilliften, de ISO 10535, te updaten. Een van de voorstellen die op de agenda van deze werkgroep staat, is de standaardisering van de paddenstoel
en clip afmetingen. Wij houden u op de hoogte.

bron Stigah