WEETJE : WAAROM BALEINEN IN EEN TILDOEK MOETEN.

WEETJE : WAAROM BALEINEN IN EEN TILDOEK MOETEN.

Veel tilbanden voor passieve tilliften zijn voorzien van baleinen. Deze dienen
voor het ondersteunen van de nek en het hoofd en hebben dus een veiligheidsfunctie.
Een Stigah keurmeester zal altijd naar de baleinen vragen, als deze niet in
de tilband zitten. Ook controleert hij of ze passen. Als er geen baleinen aanwezig
zijn, of deze niet de juiste maat hebben, dan zal hij de tilband afkeuren.

bron Stigah