WEETJE : Wanneer weet je of de douchestoel een gordel vereist?

WEETJE : Wanneer weet je of de douchestoel een gordel vereist?

In een flits kan het gebeurd zijn: iemand valt uit de douchestoel omdat deze glad is geworden
door water met zeepresten. Met name bij hoog-laag verstelbare en kantelbare douchestoelen
is dit een risico. De norm (ISO 17966) schrijft dan ook voor dat als er een kans bestaat dat iemand
uit de stoel kan vallen, deze voorzien moet zijn van een valbeveiliging. Naast wegdraaiende en
opklapklapbare armleuningen, is de gordel een veel toegepaste oplossing.
Vaak ontbreekt deze gordel bij het keuren van het toestel .Ook al geeft
de zorgverlener aan deze nooit te gebruiken, het is de fabrikant van de douchestoel die bepaalt
bij welk type middel een gordel vereist is.
De band moet niet alleen aangebracht zijn maar moet ook goed werken. Is bij bijvoorbeeld de
douchestoelen de voorgeschreven gordel niet aanwezig, dan kan de keurmeester niets anders
dan het product afkeuren. De reden hiervan is dat bij het ontbreken van de gordel de cliënt niet
de gewenste veiligheid kan worden geboden, als die nodig is.

bron Stigah